Giỏ Hàng Của Bạn
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview

Tìm Kiếm Sản Phẩm

Tìm Kiếm
(Nhập 3 ký tự trở lên Ex: PIC...,AVR...)
Vui lòng chờ tải dữ liệu.....

Sản Phẩm Mới Nhất


Về Điện Tử Chip Việt
Giới Thiệu Công Ty
Hướng Dẫn Mua Hàng
  Resistors >5W
  Tantalum
  Mica
  LCD Graphics
  Microprocessors, DSP &FPGAs
  Current Regulators
  IGBT Gate Drivers
  I-O Expanders
  Display Drivers
  FPGA Configuration Memory
  EPROM
  NXP
  ST
  Driver Board
  Linh Tinh
  Led 4 chân Piranha
  Led thanh 7020
  RƠ LE NHIỆT
  BỘ_HIỂN THỊ
  Đường kính 7mm
  Đường kính 10mm
  Module cảm biến nhiệt độ & độ ẩm
  Digital Output
  Leds 7 Đoạn
  Sensors Áp suất
  Sensors Khoảng cách
  Hall Effec